Pešiu zónu otvoril sprievod folklórnych súborov

800600